Notitieboek Het eerste blauwe notitieboek waarin ik vanaf 1979 inzichten over communicatie en vormgeving noteer. Nu voor iedereen in te zien via dit blog. Reacties welkom!
Categorie

Recente berichten

Archief

Random selectie werk...
Memory kits Theatervrouwen CD covers PA verhuurder Tennisles Meer...

Links

Disciplines
Crossmedia actiecommunicatie
Corporate identity design
Interne communicatie
Personal branding

06-08-2012 // gepost door Ben
Vijftien kernvragen voor wie gaat exposeren op een beurs
Categorie: | 0 comments

Iedere exposant streeft ernaar om via beursdeelname waardevolle contacten te leggen. Het huren van een beursstand, het laten ontwerpen ervan én het organiseren van de standbemanning is echter een substantiële investering.

Ongewone stand, ontwerp: La Senzo

Vraag 2: “Valt uw stand door zijn ongewoonheid voldoende op?” (standontwerp © La Senzo communicating spaces, Utrecht)

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was het al niet anders. Hoe kon je nu weten of een stand echt optimaal voorbereid was als communicatiemiddel, dus om van contact tot conversie te komen? Gelukkig waren er toen al handige lijstjes – zoals de vijftien vragen hieronder – die de bedenkers konden helpen de boodschap op scherp te zetten. Los van de huidige manier van promotie via social media en andere online kanalen gaat het hier vooral om wat er op de stand zelf gebeurt. In die zin is dit ook weer zo’n tijdloze checklist zoals die wel meer op deze Shapegiver blog vermeld staan.

 1. Wat gaat u de beursbezoekers vertellen over uw product / dienst; de voordelen en eventuele nieuwe ontwikkelingen, toepassingen of vormgeving daarvan?
 2. Valt uw stand door zijn ongewoonheid voldoende op? Wordt doeltreffend gepoogd bezoek aan te trekken?
 3. Houdt de manier waarop uw stand de aandacht trekt tevens een verkoopboodschap voor uw product in?
 4. Brengt uw stand op zich de verkoopboodschap voortdurend over? Of komen er pas verkoopargumenten naar voren in gesprekken of incidentele presentaties / voorstellingen?
 5. Is elk belangrijk onderdeel van uw stand functioneel? Is het onderdeel van de verkoopboodschap?
 6. Zijn alle niet-functionele elementen die de aandacht van de verkoopboodschap afleiden, weggelaten?
 7. Maakt u het de bezoekers zo gemakkelijk mogelijk de verkoopboodschap tot zich te nemen en te onthouden?
 8. Is tot het uiterste gepoogd uw stand te verlevendigen door beweging, actie en demonstratie?
 9. Verduidelijken en verstevigen deze activiteiten de verkoopboodschap?
 10. Komen de eigenschappen en voordelen van uw product duidelijk naar voren of laat u dat aan de verbeelding van uw publiek over?
 11. Demonstreert u met eigenschappen de voordelen van uw product of illustreert u deze alleen maar?
 12. Laat u duidelijk de toepassingen van uw product zien?
 13. Zit er eenheid in uw stand? Komt er een thema naar voren?
 14. Heeft u uw stand vereenvoudigd tot het punt waarop de verkoopboodschap nog steeds optimaal naar voren komt?
 15. Zijn al uw uitspraken over eigenschappen en voordelen van uw product geloofwaardig? Kunnen zij direct ter plaatse worden gedemonstreerd?

15-05-2012 // gepost door Ben
De 10 geboden voor goede leesbaarheid
Categorie: | 0 comments

Vrouw leest boek op bank, ook dan is goede leesbaarheid belangrijk

Een goede tekst is slechts het begin van communicatie met je lezers. Want hoe gaat jouw tekst er straks uitzien?

In het tijdperk dat ik dit lijstje in mijn blauwboek noteerde was leesbaarheid vooral iets dat op papier gedrukte zaken of diapresentaties betrof. Informatiedragers als smartphones, e-readers en tablets als de iPad kwamen hoogstens voor in de ongebreidelde fantasie van de makers van Star Trek en dergelijke.
‘Geboden’ klinkt wat zwaar maar ik vond dit toch altijd zinvolle aanbevelingen. Een aantal uitgangspunten hanteer ik nog steeds, ook in digitale communicatie:

 1. De letter mag niet hinderen bij het lezen, dus liever geen extreme en individuele lettering.
 2. Gebruik geen kapitalen voor een volledige tekst, dit kan bijvoorbeeld wel werken voor kopregels.
 3. Hoofdletters en punten zijn altijd nodig.
 4. Kolommen waarin meer dan twaalf woorden op één regel staan zijn moeilijker te lezen dan iets smallere tekstkolommen en minder woorden per regel.
 5. Alinea’s stimuleren het lezen; inspringen kan een alinea extra accentueren.
 6. Veel witte regels en ongelijk zetsel (zo stond het er echt, B.D.) stoort in het lezen.
 7. De lettergrootte moet juist zijn t.o.v. de leesafstand, de kleur en de oppervlaktestructuur van het papier en het licht waarbij men geacht wordt de tekst te lezen.
 8. Teveel of te weinig interlinie is hinderlijk voor de lezer. Ideaal is drie delen wit tussen de letters ten opzichte van twee delen x-hoogte (onderkast) letter.
 9. Schreefloze tekst leest in langere teksten wat moeilijker dan lettertypen die een dik/dun contrast en schreven hebben.
 10. De plaatsing van tekst op de pagina is belangrijk. Te weinig witmarge opzij en onder is hinderlijk.

(en niet te vergeten Gebod 11 voor goede leesbaarheid: bij twijfel gewoon een vormgever inschakelen!)


08-04-2012 // gepost door Ben
Dimensies van reclamewerking van commercials
Categorie: | 0 comments

Uit de tijd dat de investeringen in tv-reclame nog groter waren dan die in online advertising… sterker nog: toen ik dit lijstje in het blauwboek noteerde was er nog geen internet.

Hoewel, het Arpanet van de Amerikaanse stijdkrachten was toen al tien jaar actief (met routers zo groot als koelkasten en computers die inmiddels gereduceerd waren tot het formaat van een glasbak).

Dit is ook weer zo’n lijstje dat in de loop der tijden niet achterhaald is, maar o.a. door de komst van social media juist verrijkt is. Tegenwoordig zou ik bijvoorbeeld aansluitend bij nr. 2 en 6 de dimensie ‘Nieuwsgierigheid’ noemen; kijk maar wat er allemaal gebeurt rond rumours, virals, orchestrated discoveries en andere guerillamarketingtechnieken. De vierde dimensie ‘Betrokken’ is de meest krachtige op dit moment: mensen reageren in het openbaar op producten, services, boodschappen, de personen daarachter en vooral: op elkaar. Dus welke dimensie voeg jij voor jouw eigen commercial toe aan 2, 4 en 6?

Dit zijn ze:

 1. Onderhoudend: de commercial amuseert de kijker
 2. Onduidelijk: de kijker heeft moeite om de commercial te volgen
 3. Relevante informatie: de consumenten leren iets uit de commercial dat voor hen zinvolle betekenis heeft
 4. Betrokken: kijker neemt deel aan wat er op het scherm gebeurt
 5. Vertrouwd: vooral het volgen van stereotypen, het eindeloos herhalen van bekende gegevens
 6. Vervreemdend: commercials die vooral irrelevant en irriterend zijn – en daardoor toch onthouden worden
 7. Merkbevestigend: de consument voelt zich gesterkt in zijn/haar merkkeuze
 • Zo zou een YouTube advertentie er indertijd uit kunnen zien (met dank voor deze briljante serie aan Maximedia.com.br)

   

   

   

  e

 


18-12-2011 // gepost door Ben
Checklist voor de direct marketeer
Categorie: | 0 comments

Nee, dit is niet de lijst die overal bij Zappos hangt, de online schoenenwinkel die haar succes dankt aan rücksichtslose klantgerichtheid. Deze tips dateren waarschijnlijk van ver voor Tony Hsieh’s geboortejaar. Ik ben benieuwd wie hiertussen een echt gedateerde regel vindt.

shapegiver.nl: foto van een paar vreemde schoenen(bij checklist voor de direct marketeer)

Ook voor een schoenenproducent geldt: test zo veel mogelijk en maak het je prospects makkelijk, eigenlijk nog voordat de direct marketeer in beeld komt...

 1. Denk in doelgroepen
 2. Denk vanuit doelgroepen, niet zozeer vanuit het bestaande assortiment of dienstenpakket.
 3. Communiceer doelgroepgericht; persoonlijke communicatie.
 4. Pas op voor verkeerde zuinigheid.
 5. Test zo veel mogelijk (volgens meerdere benaderingen).
 6. Codeer en analyseer (bijv. coupons e.d.)
 7. Expedieër accuraat (netjes, op tijd, juist)
 8. Niet te automatisch (onzorgvuldige standaardbrieven etc.)
 9. Voorraadcontrole.
 10. Maak het je prospects makkelijk.

27-10-2011 // gepost door Ben
Hulpmiddelen voor de beste teksten
Categorie: | 0 comments

Typemachine met reclamegoeroes (Shapegiver blog)

Als ik deze notitie bekijk is er niet eens zo gek veel veranderd in de methodiek van het schrijven. De tools waarmee je schrijft, de toegankelijkheid van achtergrondinformatie en de mogelijkheden om jouw tekst bij een breed (of zeer specifiek) publiek onder de aandacht te brengen zijn in ieder geval drastisch uitgebreid.
De meeste ‘Mad Men’ die in tip 6 genoemd worden, waren aan het eind van de zeventiger jaren – toen ik begon met noteren van dit soort tips – nog alive and kicking. Zij hebben ons de basis aangereikt hoe je het beste met klanten communiceert. Hier volgen enige tips:

 • Research: wat is het product, dienst of idee? Probeer het product zelf uit, lees literatuur, noteer alle woorden of zinnen die maken dat je het product wilt kopen.
 • Benut het onderbewuste; neem even een adempauze. Hou wel pen en papier klaar!
 • Het creatieve proces: start bijvoorbeeld met het bedenken van kopregels; probeer in weinig woorden de voornaamste voordelen op te sommen die het aan de klant biedt. Schrijf ook slechte ideeën op. Schrijf zoveel mogelijk kopregels, neem na een tijdje de beste regel en schrijf de bijbehorende tekst, bijvoorbeeld in losse alinea’s.
 • Enthousiasme: schrijf snel, onnauwkeurig en trek je even niets aan van juridische beperkingen. Al te enthousiaste kopij kan bijgeschaafd worden, maar levenloze zinnen niet!
 • Maak tweemaal zoveel kopij als je nodig hebt. Kort de tekst daarna in. Schrijf op deze basis twee teksten: een voortbordurende en een vernieuwende.
 • Ken de beproefde methodes van Claude Hopkins, Rosser Reeves, Maxwell Sackheim, Charles Schwab, David Ogilvy en John Caples.
 • Blijf bij de tijd; weet wat er in het vakgebied gebeurt.

28-08-2011 // gepost door Ben
10 regels Japanse werkethiek voor ondernemende types
Categorie: | 1 comment

Een notitie uit de tijd dat Japan als economische supermacht nog meer gevreesd en bewonderd werd dan China nu. Toen ik dit onlangs weer las, realiseerde ik me dat dit nog steeds prima tips zijn voor zelfstandig ondernemers; of eigenlijk voor iedereen die een ondernemende instelling heeft en verder wil komen.

10 regels japanse werkethiek - landarbeider met japanse vlag - shapegiver blog10 regels Japanse werkethiek

 • Maak jouw eigen werk, zonder te wachten op eventuele aanwijzingen van anderen.
 • Neem het initiatief in projecten in plaats van een afwachtende houding aan te nemen.
 • Pak grote projecten aan.
 • Zoek moeilijk werk uit. Je kunt alleen vooruitkomen door moeilijk werk te klaren.
 • Als je een project gekozen hebt, geef het dan nooit op voordat het is afgerond. Het doet er niet toe wat.
 • Leid de mensen in jouw omgeving. Leidinggeven in plaats van geleid te worden maakt op de lange duur een groot verschil.
 • Maak voor jezelf een plan. Een lange termijn plan leert je geduld te hebben, maakt je inventiever, geeft richting aan je inspanningen en geeft hoop voor de toekomst.
 • Heb zelfvertrouwen, anders ontbreekt het je aan werkkracht, stevigheid en zelfs substantie.
 • Gebruik je verstand altijd op volle kracht. Let op elk detail, wees alert. Alleen dit kan voldoende service aan jouw klanten waarborgen.
 • Wees niet bang voor wrijving. Wrijving is de moeder van de vooruitgang en voedingsbodem voor activiteit. Als je bang bent voor wrijving zul je timide worden.

30-06-2011 // gepost door Ben
Hoe kun je het creativiteitsklimaat beïnvloeden?
Categorie: | 0 comments

Hoe krijg je mensen in de juiste stemming om vrijmoedig de meest briljante ingevingen te spuien? In een brainstormsessie natuurlijk, of een creatieve snelkookpan. Een aantal tips die iedere rechtgeaarde brainstormer, coach, workshoptijger en goeroe ongetwijfeld zal herkennen, want ze zijn oeroud:

 • Ideeën en probleemoplossingen moeten in een neutrale sfeer geopperd kunnen worden
 • Zorg voor de middelen
 • Schep situaties die het creatief denken bevorderen
 • Bevorder het manipuleren en opereren met ideeën en toestanden
 • Bevorder het volledig doordenken van een idee
 • Steun de vergaring van veelzijdige kennis
 • Neem altijd een tolerante houding tegenover nieuwe ideeën in
 • Leer jezelf methoden van systematische ideeën taxatie
 • Aanmoediging tot verdere creatieve pogingen moet een basishouding zijn
 • Ontwikkel een vermogen tot opbouwende kritiek
 • Kweek een creatieve atmosfeer
 • Visualiseer ideeën
 • Analyseer de werkmethoden van mensen die tot grote prestaties komen
 • Steun en beoordeel zélf nieuwe ideeën
 • Pas op voor starre schema’s
 • Vergroot de sensibiliteit
 • Zorg voor actieve en passieve fasen
 • Opper mogelijke problemen (maar niet te snel)
 • Zet degene die het idee ontwikkelde nooit buiten spel
 • Help de groep met jouw levendige intelligentie!
Hou eens een creatieve sessie op een ongebruikelijke plek...

En... hou eens een creatieve sessie op een ongebruikelijke plek!


28-04-2011 // gepost door Ben
Wat is het verschil tussen succesvolle en geflopte producten?
Categorie: | 0 comments

Belangrijke succesfactoren voor een product:

 • Een belangrijk prijs- of kwaliteitsvoordeel
  Betere kwaliteit tegen hogere prijs of betere kwaliteit voor dezelfde prijs bieden.
 • Een (duidelijk verschil met bestaande producten
  Een (redelijk) onderscheidend product is de basis voor een effectieve positionering.
 • Een nieuw, nog niet eerder geprobeerd idee
  Pas op voor ‘me-toos’ en ‘me-threes’. Zorg ervoor dat je de eerste en/of de beste bent in je niche.

Bij flops spelen emotionele factoren vaak een rol:

 • Irreële haast
  Ontstaan van ‘me-toos’ door opkomst van een nieuw concurrerend product van anderen. Geen geduld hebben voor het ontwikkelen van een superieur product maar vooral (te) snel een alternatief willen aanbieden.
 • Versteende doelstellingen
  Als er nieuwe ideeën moeten komen moet je alleen de écht goede nemen, al zijn dat er nog zo weinig. Betrek in een vroeg stadium creatieve professionals in het ontwikkelingsproces.
 • Gebrek aan moed
  De moed om tegen de heersende policy in te gaan, de moed om ‘Ja’ te zeggen tegen onbekende dingen.
 • Vastgelegde, niet flexibele belangen
  Niet doorgaan met het product “vanwege de investeringen”.
 • Arrogantie
  Consumenten letten uiteindelijk minder op het merk dan op prijs en kwaliteit; alles moet dus in balans zijn.
 • Meegesleurd worden door het proces
  De organisatie wordt vol enthousiasme gereedgemaakt voor de productie, maar is de markt er eigenlijk al klaar voor?

Besef dat dit lijstje inmiddels zo’n 40 jaar oud is. Voor meer recente inzichten verwijs ik graag naar een artikel in De Zaak: ‘10 valkuilen bij het ontwikkelen van nieuwe producten‘.


13-03-2011 // gepost door Ben
Uitgangspunten voor goede merkartikelenreclame
Categorie: | 0 comments

Een aantal stellingen* over reclame als input voor de marketingstrategie, conceptontwikkeling en de uitrol van een communicatiecampagne voor een merkartikel of dienst. Het belangrijkste onderdeel van iedere campagne is naar mijn mening de vraag of het product/de dienst het gekozen essentiële gebruikersvoordeel ook werkelijk waarmaakt.

 • Goede merkartikelenreclame is doelgroepgeoriënteerd, gebaseerd op behoeften, houding en belangstelling van gebruikers.
 • De reclame concentreert zich op één verkoopidee dat in staat moet zijn een indringende, gemakkelijk te onthouden reden over te brengen om het product/de dienst te kopen.
 • De reclame concentreert zich op het belangrijkste en overtuigendste idee dat beschikbaar is.
 • Het idee is uniek en concurrerend.
 • Het idee involveert de consument en geeft een rationele rechtvaardiging van emotionele koopmotieven.
 • De reclame moet oprecht en geloofwaardig zijn.
 • De reclame moet eenvoudig, duidelijk en volledig zijn.
 • Het verkoopidee moet duidelijk met de merknaam geassocieerd / geïdentificeerd worden.
 • Het gekozen medium moet volledig worden benut.
 • Reclame moet actie veroorzaken die tot verkoop leidt.
 • Na de campagne moet de belangstelling verder toenemen. Reclame kan dan aanvullende, bevestigende info geven.

* Deze lijst uit de jaren tachtig bevat absoluut een aantal ‘open deuren’. Desondanks kan het geen kwaad om je campagneplan er aan te toetsen.


20-02-2011 // gepost door Ben
Functies van kleur in verpakkingen
Categorie: | 0 comments

Kleur en verpakking: tandpasta in foute kleur verkoopt niet

Een tandpasta die eruit ziet als de hierboven afgebeelde tube zal niet bepaald de schappen uit vliegen. Je tanden worden er wellicht prachtig wit van, maar het signaal dat deze tube afgeeft is iets heel anders.

Je zou de kleurstelling van deze tubeverpakking eerder bij een bouwmarktproduct als montagekit verwachten. Succesvolle verpakkingen spelen op de juiste manier in op de verwachtingen van de gebruiker omtrent het product dat het bevat. Kleur is een van de belangrijkste indicatoren van de inhoud en maakt het voor consumenten mogelijk om producten snel te categoriseren. Daarnaast heeft kleur in verpakkingen de volgende functies:

 • Aandacht trekken
 • Herkenbaarheid
 • Vergemakkelijking van het herinneren
 • De tekst leesbaar maken
 • Optische effecten geven
 • De inhoud vermelden
 • Positieve associaties oproepen
 • Gevoelens aanspreken
 • Aan het gebruik van het product aangepast zijn
 • Plezier geven op de plaats van gebruik
 • De producten van een serie onderling verbinden
 • Vertrouwen wekken en overtuigend zijn

Toepassingen van kleuren in verpakkingen die onder normale omstandigheden een cognitieve dissonantie-effect zouden veroorzaken, kunnen natuurlijk prima worden ingezet bij kunst- of educatieprojecten.


Over deze weblog
Ik ben Ben Drost. Na jarenlang creatief directeurschap bij een reclamebureau, ben ik tegenwoordig onafhankelijk communicatieadviseur / grafisch vormgever. Wellicht een opmerkelijke twee-eenheid, voor mij zo natuurlijk als het maar kan. Het biedt opdrachtgevers de kortste lijn in strategie, concept, design & realisatie; ik kan zelf vormgeven wat ik adviseer en realiseer het vervolgens samen met mijn netwerk.


Ben @ social media
LinkedInTwitterFlickrYoutubeXing
Ben @ social spots
IgluuSeats2Meet
Recente reacties

Tag cloud
Abonneer
RSSRSS | Twitter | 
Meta
Login
Wordpress.org

Cookie instellingen